Behov

Hva får du ut av selvhjelpsbølgens litteratur? Er din bildesymbolikk egnet for personlige utviklingsarbeid? Her er hva du kan forvente av oss:

  • Bildespråk som metaspråk for innovasjonsarbeid
  • Bildero som indre arbeidsro for personlig følelsesarbeid
  • Kombinasjonen mindful bildero og bildekraft for ditt innovative forsprang i nyskaping og fornyelse

Detaljer i ett nettbilde kan skape kjendishysteri - og kjendiselitens videosnutter kan lynraskt sjokkere fansen. Men hvilke indre bilder gjelder for din fornyelse innenfra? Har du et bildespråk som er et godt nok for innovasjonsarbeid?

Vi hjelper deg med dine indre bilders aktuelle relevans for å identifisere nye behov. Derfor foredler vi både bildero for indre arbeidsro og bildekraft for innovasjonskraft. Eller forener mindful bildero med visuell nytenkning som et eget tilbud for fornyelse.

Hvordan sanser og oppfatter du din virkelighet før den ubevisst tolkes og forklares på subjektivt vis, av deg selv? Hvordan tenker du over din egen tenkning for så å forbedre den? Har du et egnet bildespråk til å tenke over din nytenkning - eller nok visuelle holdepunter for å få egen forestillingsevne til å strekk seg litt lenger? 

Vi hjelper deg å skille stadig bedre mellom mindfulness mot akutt stress og trenbar selvoppmerksomhet for mer robust egenutvikling på lengre sikt.

Behov

 

Vi bruker «cookies» for å forbedre vår digitale synlighet. Ved å fortsette å bla gjennom nettstedet godtar du denne bruken. Mer info?