Mindful forretningsutvikling via tankekart for bedre tankesett

Mindful forretningsutvikling via tankekart for bedre tankesett

Etter avtale

Kurs nr. 2

Er du i oppstartsfasen, rammet av coronakrisen eller holder du ditt firma flytende via ugunstige krampetrekninger på lengre - , eller åpne/skjulte subsidier på kort sikt?

Sammenlagt har konkursene i 2020 hatt en omsetning på 25,6 milliarder kroner i løpet av året, mot 18 milliarder i 2019, nøkkeltall ifølge SSB. 

Hver uke starter altså noen foretak opp, mens andre havner i konkursregisteret. Hva kan vi lære av det - av selvstartere som gir opp?

Hvordan kan du redefinere ditt forsprang, redesigne din forretningplan, pusse støv av din forretningside, kartlegge svakheter - eller reformulere dine sterkeste sider? 

Når forretningssituasjonen, eller din livssituasjon, er uforutsigbar, trenger du all den forutsigbarheten du kan få. Ikke via hvem du er, men gjennom hva du ser - eller proijserer: Kan du møte deg selv, eventuelt andre, på det du ikke fikk - eller får - plass til inne i deg selv?

Hvilken næringseffekt uteble?

Hvilke trusler undervurderte du?

Er det verdt å bli best i noe du bare er god til?

Hva får deg til å idealisere råvdriften på deg selv?

Er du selvstarter med eller uten innovasjonslyst, arbeider din gruppe trått med forbedring eller strever hele organisasjonen med tiltaksintegritet?

Hvordan klarer du å overbevise kunder eller samarbeidspartnere om at du leverer verdi? Er du i stand til å se din utvikling som verdifull? 

Hvordan visualisere dine avklaringer tyddeligere og tidligere? Hvilke nøkkelbilder av læringsmål eller utviklingsbehov mangler substans? Hva er drivkraften bak din drivkraft - energien bakenfor din tankekraft?

Mens det var om lag 3.240 konkurser i Norge per november 2020, var det 3.700 på samme tid i fjor, viser tall fra SSB. 

NB! Vi selger kurset som internkurs, etter avtale og gjerne via ønskelige tilpasninger.

Mange triste og slitne selvstartere er dermed fortsatt en skjebnetung realitet. Så hva kan vi lære av gründere som må gi slipp - eller av nye konkurser - fremover? Hva kan mindfulness-øvelser, bedre opplyste tankesett og stimulerende tankekart hjelpe oss med i forhold til feilslåtte personlige - eller manglende forretningsmessige - avklaringer, uten selvbebreidelser og nedvurderinger?

Ansettelser eller permitteringer, rekruttering eller kompetanseutvikling, personlig vekst eller forretingsutvikling - for å  fastholde eller få tilbake gnisten i gründerskap/skape ny næring via motgangens læring for karriereskift?

SSB-tallene for 2020 viser at konkursene har rammet om lag 18.300 ansatte. Dette på tross av økonomiske redningspakker i flere omganger. Tilsvarende hadde 16.000 ansatte blitt rammet av konkurser per november 2019. 

  • Hvem er vi villige til å lære av og hvor mye tid avsetter du til utvikling?
  • Bruker vi nok tid til å finne ut hva som er viktig for oss som virksomhet - avgjørende for deg som leder eller gründer?
  • Er vi tydelige på hvem vi vil være - ydmyke nok i forhold til hvem vi er til for?
  • Vil vi opprettholde våre initiativ for å fremme og utvikle bedre forsøk på å lykkes - identifisere/redusere kløften mellom ideal og relitet, beholde forspranget, gjøre noe annet - eller satse mer treffsikkert - i en urolig tid?

Skjema for påmelding eller bestilling?

Vi bruker «cookies» for å forbedre vår digitale synlighet. Ved å fortsette å bla gjennom nettstedet godtar du denne bruken. Mer info?